Προσεχώς

Προσεχώς

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

The Maze Runner Concept Art

The story follows a young man named Thomas who wakes up in an industrual elevator not knowing anything but his own name. 

He's with a large community of boys trapped in the center of a maze in a mysterious place called The Glade, and the only way out is to navigate the huge maze which changes nightly and is full of creatures called Grievers.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου